Buy on Amazon           
אודות  |  תערוכות  |  צרו קשר
ירושלים | תל אביב | חיפה ועכו | נתניה והשרון
הגליל והגולן | הנגב | הספר | הגלויותחיפה ועכו

בת גלים מסטלה מאריס

המושבה הגרמנית בלילה
ואדי ניסנס בחג של החגים
קזינו בת גלים

בניין מינהל הנדסה, עיריית חיפה
תודה לשועאע זועבי

עכו העתיקה - המרינה
עכו העתיקה - מבט מהים


עכו העתיקה - מהחוף (תקריב)

 

עכו העתיקה - מרינהנחל אורן


ירושלים תל אביב חיפה ועכו נתניה והשרון הגליל והגולן הנגב הספר

Buy on Amazon     

(C)  כל הזכויות שמורות למוטי פנחסי  *  C) Moti Pinhassi - Holy Glance)